Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Ogos 2022
Versi 8.1.1a
Lesen Pemberi Pinjam Wang dan Permit IklanLesen Pemberi Pinjam Wang dan Permit Iklan

Lesen Pemberi Pinjaman Wang dan Permit Iklan dikeluarkan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang (Kawalan & Pelesenan) 1951 dan Akta Pemegang Pajak Gadai (Kawalan & Pelesenan) 1972.

Cara Memohon bagi Permohonan Baru.

Dapatkan Borang Jadual A [Permohonan Baru bagi Lesen Pemberi Pinjaman Wang] dan Borang Jadual F [Permohonan Baru bagi Permit Iklan] secara percuma di Pejabat Residen Bahagian Betong [Seksyen Kewangan]. Isi Borang Jadual A dan Jadual F dengan lengkap dan kemukakannya bersama dokumen seperti berikut:

 • Satu (1) salinan fotostat sah MyKad bagi Pemohon, atau bagi setiap Pekongsi, Pemegang Jawatan atau Lembaga Pengarah.
 • Satu (1) salinan sah Akaun Beraudit atau Akaun Pengurusan Terkini.
 • Satu (1) salinan sah Borang J bagi tempoh dua (2) tahun yang lalu dan satu (1) salinan sah penyata akaun bank.
 • Satu (1) salinan akuan berkanun seperti yang dinyatakan dalam Jadual C.
 • Satu (1) salinan sah butir-butir dalam Borang 13 (jika ada), 24, 49 dan borang keuntungan tahunan terkini dibawah Akta Syarikat 1965.
 • Satu (1) salinan Memorandum dan Artikel Pertubuhan atau sijil pendaftaran perniagaan dan satu (1) salinan perjanjian perkongsian (jika ada) atau satu (1) salinan kaedah-kaedah atau undang-undang kecil pertubuhan atau satu (1) salinan perjanjian diantara atau dikalangan orang-orang yang membentuk kumpulan.

Proses pemohonan baru ini akan dilanjutkan dengan rujukan terhadap syarikat pemohon daripada:

 • Polis DiRaja Malaysia;
 • Bank Negara Malaysia; dan
 • Jabatan Insolvensi Malaysia.

Salinan surat juga akan dihantar kepada pemohon berkaitan dengan proses rujukan ini.

Apabila semua proses dijalankan dan didapati pemohon layak maka Lesen Pemberi Pinjaman Wang & Permit Iklan akan dikeluarkan oleh Pejabat Residen Bahagian Betong.

Bayaran sebanyak RM2000.00 bagi Lesen Pemberi Pinjaman Wang dan sebanyak RM200.00 bagi Permit Iklan akan dikenakan. Bayaran boleh dibuat di Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Bahagian Betong.

Sila Ambil Perhatian

Sah laku Lesen Pemberi Pinjaman Wang dan Permit Iklan adalah selama DUA [2] TAHUN.

Sila Ambil Perhatian

Sila sediakan Rekod Transaksi semasa bagi tempoh setahun selewat-lewatnya 14 Feb setiap tahun, jika gagal berbuat demikian pemohon boleh didenda.

Cara Pembaharuan Lesen.

Dapatkan Borang Jadual D (Permohonan bagi Pembaharuan Lesen Pemberi Pinjaman Wang) dan Borang Jadual H (Permohonan bagi Pembaharuan Permit Iklan) secara percuma di Pejabat Residen Bahagian Betong [Seksyen Kewangan]. Isi Borang Jadual D dan Jadual H dengan lengkap dan kemukakannya bersama dokumen seperti berikut:

 • Satu (1) salinan fotostat sah MyKad bagi Pemohon, atau bagi setiap Pekongsi, Pemegang Jawatan atau Lembaga Pengarah.
 • Satu (1) salinan sah Akaun Beraudit atau Akaun Pengurusan Terkini.
 • Satu (1) salinan sah Borang J bagi tempoh dua (2) tahun yang lalu dan satu (1) salinan sah penyata akaun bank.
 • Satu (1) salinan akuan berkanun seperti yang dinyatakan dalam Jadual C.
 • Satu (1) salinan sah butir-butir dalam Borang 13 (jika ada), 24, 49 dan borang keuntungan tahunan terkini dibawah Akta Syarikat 1965.
 • Satu (1) salinan Memorandum dan Artikel Pertubuhan atau sijil pendaftaran perniagaan dan satu (1) salinan perjanjian perkongsian (jika ada) atau satu (1) salinan kaedah-kaedah atau undang-undang kecil pertubuhan atau satu (1) salinan perjanjian diantara atau dikalangan orang-orang yang membentuk kumpulan.

Jangka Masa Berurusan di Pejabat Residen Bahagian Betong semasa Pembaharuan Lesen & Permit.

 • Proses pembaharuan ini akan mengambil masa selama 3 hari dan dengan kehadiran Tuan Residen di pejabat.
 • Bayaran sebanyak RM2000.00 bagi pembaharuan Lesen Pemberi Pinjaman Wang dan sebanyak RM200.00 bagi pembaharuan Permit Iklan akan dikenakan.
 • Bayaran boleh dibuat di Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak Bahagian Betong, Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Bahagian Betong.

Pegawai Yang Bertanggungjawab Dalam Urusan Lesen Pinjaman Wang dan Permit Iklan.

Encik Denny Lim [Untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan beliau ditalian 083-471572/083-471559]