Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Ogos 2022
Versi 8.1.1a
Garis Panduan E-PenyertaanGaris Panduan E-Penyertaan
Garis Panduan E-Penyertaan
Pentadbiran Bahagian Betong ingin mengalu-alukan penyertaan elektronik semua pelanggan dan rakan-rakan sebagai salah satu faktor penting dalam proses membuat keputusan, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda melalui laman web kami.

Pentadbiran Bahagian Betong mempunyai hak penuh untuk mengharamkan atau memadam sebarang komen atau bahan-bahan yang melanggar dan bercanggah dengan terma dan syarat yang dinyatakan untuk kegunaan laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang:
- Keluar daripada konteks atau tidak relevan
- Melemahkan atau penyalahgunaan kepercayaan
- Menggalakkan diskriminasi
- Menggalakkan aktiviti menyalahi undang-undang
- Melanggar sebarang hak harta intelektual undang-undang
- Melibatkan ancaman kepada keselamatan
- Melanggar hak privasi orang lain
- Mengandungi bahasa duniawi
- Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar-dasar
Mana-mana topik perbincangan atau komen akan tertakluk kepada kajian semula oleh pejabat yang berwibawa sebelum pelepasan untuk penerbitan, dan tiada isu yang bersifat peribadi akan dipaparkan di rangkaian laman web Pentadbiran Bahagian Betong.